Tối ưu thẻ tiêu đề và mô tả trong seo


Tối ưu thẻ tiêu đề và mô tả trong seo

Thứ tư, 16/09/2015 | 16:12

Để tối ưu website (on-page) tốt nhất với SEO thì hai tiêu chí đầu tiên là phải tối ưu thẻ tiêu đề (title) và thẻ mô tả (description) trong seo.

 toi uu the tieu de va mo ta trong seo hinh 1 hinh anh 1

 

1. Thẻ tiêu đề (title):

Thẻphải được đặt trong thẻcủa tài liệu HTML. Tốt nhất là bạn nên tạo tiêu đề duy nhất cho mỗi trang trên trang web của bạn.

Nếu website của bạn xuất hiện trong trang kết quả tìm kiếm, nội dung của thẻ tiêu đề thường sẽ xuất hiện tại dòng đầu tiên của các kết quả. Các từ trong tiêu đề được in đậm nếu chúng xuất hiện trong truy vấn tìm kiếm của người dùng. Điều này có thể giúp người dùng nhận ra những trang liên quan đến tìm kiếm của họ.

Tiêu đề trang chủ của bạn có thể liệt kê tên trang web/doanh nghiệp và có thể có một số thông tin quan trọng như vị trí thực của doanh nghiệp hoặc có thể là một vài lĩnh vực hoạt động chính hoặc các mặt hàng được chào bán của doanh nghiệp.

VD:Marketing online | Thuong mai dien tu | SEO | Lap trinh | Internet Marketing

Các tiêu đề cho các trang con trên trang web của bạn nên mô tả chính xác vấn đề trọng tâm của trang cụ thể đó và cũng có thể bao gồm tên trang web hoặc tên doanh nghiệp.

VD: Marketing Online | DOANH NHÂN SỐ

Cách tối ưu các thẻ tiêu đề trang

Mô tả chính xác nội dung trang - Chọn tiêu đề truyền đạt hiệu quả chủ đề nội dung trang.

Tránh:

Chọn tiêu đề không liên quan đến nội dung trang

Sử dụng các tiêu đề mặc định hoặc không rõ ràng

Tạo thẻ tiêu đề duy nhất cho mỗi trang – Mỗi trang của bạn tốt nhất nên có thẻ tiêu đề duy nhất, thẻ này giúp Google biết trang này không giống như các trang khác trên trang web của bạn ở điểm nào.

Tránh:

Sử dụng thẻ tiêu đề duy nhất cho tất cả các trang web của bạn hoặc nhóm lớn các trang

Sử dụng các tiêu đề ngắn gọn, nhưng mang tính mô tả – Tiêu đề có thể vừa ngắn gọn và giàu thông tin. Nếu tiêu đề quá dài, Google sẽ chỉ hiển thị một phần tiêu đề trong kết quả tìm kiếm.

Tránh:

Sử dụng các tiêu đề quá dài không có ích cho người dùng

Bổ sung các từ khoá không cần thiết trong các thẻ tiêu đề của bạn

2. Thẻ mô tả (description):

Thẻ meta mô tả của trang cung cấp cho Google và các công cụ tìm kiếm khác bản tóm tắt nội dung trang. Trong khi tiêu đề trang có thể là một vài từ hoặc cụm từ, thẻ meta mô tả của trang có thể là một hoặc hai câu hoặc một đoạn ngắn. Giống như thẻ, thẻ meta mô tả được đặt trong thẻcủa tài liệu HTML của bạn.

VD:

Các thẻ meta mô tả rất quan trọng vì Google có thể sử dụng chúng làm các đoạn trích cho trang của bạn.  Google còn có thể chọn sử dụng phần tương ứng của văn bản hiển thị trên trang của bạn nếu nó khớp với truy vấn của người dùng. Thêm các thẻ meta mô tả vào mỗi trang web của bạn luôn luôn là biện pháp tốt trong trường hợp Google không thể tìm thấy lựa chọn văn bản tốt để sử dụng trong đoạn trích.

Các đoạn trích xuất hiện bên dưới tiêu đề của trang và phía trên URL của trang trong kết quả tìm kiếm.

Tối ưu thẻ description trong seo

Các từ trong đoạn trích được in đậm khi chúng xuất hiện trong truy vấn của người dùng. Điều này giúp người dùng biết liệu nội dung trên trang có khớp với những gì mà người đó đang tìm kiếm hay không.

Cách tối ưu thẻ meta mô tả

Tóm tắt một cách chính xác nội dung của trang - Viết mô tả vừa cung cấp thông tin vừa thu hút người dùng nếu họ nhìn thấy thẻ meta mô tả của bạn dưới dạng đoạn trích trong kết quả tìm kiếm.

Tránh:

Viết thẻ meta mô tả không liên quan đến nội dung trên trang

Sử dụng các mô tả chung chung như “Đây là một trang web” …

Chỉ điền các từ khoá vào mô tả

Sao chép và dán toàn bộ nội dung của tài liệu vào thẻ meta mô tả

Sử dụng các mô tả duy nhất cho mỗi trang

- Mỗi trang có một thẻ meta mô tả khác nhau giúp cả người dùng và Google, đặc biệt là trong các tìm kiếm mà người dùng có thể đưa lên nhiều trang trên tên miền của bạn (ví dụ: các tìm kiếm sử dụng trang web: toán tử). Nếu trang web của bạn có hàng nghìn hoặc thậm chí hàng triệu trang, các thẻ meta mô tả được tạo thủ công có lẽ không thể khả thi. Trong trường hợp này, bạn có thể tạo tự động các thẻ meta mô tả dựa trên nội dung của mỗi trang.

Tránh:

Sử dụng thẻ meta mô tả cho tất cả các trang trên trang web của bạn hoặc cho số lượng trang lớn