Hướng dẫn tao chien dich google adwords - Phần 2


Hướng dẫn tạo chiến dịch google adwords - Phần 2

Thứ sáu, 15/05/2015 | 17:17

Ở phần đầu tiên chúng ta đã có được những bước đầu tiên trong các tạo chiến dịch google adwords với những công việc đầu tien như đặt ngân sách cũng như tìm hiểu khách hàng.Trong phần hai này chúng ta tiếp tực đi đến với cách cài đặt chiến dịch của mình cùng với việc tiến tới tạo một chiến dịch cụ thể.    

 

huong dan tao chien dich google adwords phan 2 hinh anh 1
Hiểu cài đặt chiến dịch của bạn
Bây giờ bạn có được hình dung tốt hơn về khách hàng bạn đang cố gắng tiếp cận, bạn đã sẵn sàng xem xét cài đặt chiến dịch phù hợp với mục tiêu của mình. Cài đặt chiến dịch bạn chọn sẽ áp dụng cho tất cả các quảng cáo trong cùng một chiến dịch. Loại chiến dịch mà bạn chọn xác định cài đặt nào có sẵn cho bạn.
Cài đặt bao gồm ba lĩnh vực cơ bản có liên quan đến quảng cáo của bạn:
    Số tiền bạn sẽ thanh toán bằng cách đặt ngân sách và giá thầu (bạn luôn có thể điều chỉnh chúng sau)
    Ngoài văn bản và liên kết, bạn có thể bao gồm một số nội dung vào quảng cáo bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng quảng cáo
    Nơi bạn muốn quảng cáo của mình xuất hiện bằng cách sử dụng các cài đặt cho vị trí địa lý, ngôn ngữ và vị trí trên web (được gọi là Mạng). 
Mẹo
Nếu bạn đã thiết lập chiến dịch tương tự và bạn muốn sử dụng cùng cài đặt, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách tải cài đặt từ chiến dịch hiện tại vào chiến dịch mới của mình. Bạn sẽ thấy tùy chọn này trong phần "Cài đặt chung", ngay bên dưới loại chiến dịch.
Tạo chiến dịch google adwords
Bây giờ bạn có tiểu sử của khách hàng trong đầu và hiểu cài đặt chiến dịch, bạn đã sẵn sàng sử dụng thông tin đó để tạo chiến dịch đồng thời đặt ngân sách và giá thầu. Bạn sẽ cần phải tạo ít nhất một chiến dịch trước khi bạn có thể tạo các quảng cáo trong tài khoản của mình.
Tạo chiến dịch và chọn cài đặt chiến dịch
Dưới đây là cách tạo chiến dịch và chọn cài đặt chiến dịch của bạn:
    1.Truy cập AdWords tại https://adwords.google.com.vn.
    Nếu bạn là người mới sử dụng AdWords, hãy nhấp vào Bắt đầu ngay bây giờ để tạo tài khoản của bạn. Trong quá trình này, chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn tạo chiến dịch đầu tiên của mình. Tìm hiểu thêm vềtạo tài khoản AdWords và chiến dịch đầu tiên của bạn.
    Nếu bạn đã tạo tài khoản AdWords, hãy đăng nhập. Sau đó, nhấp vào tab Chiến dịch.
    2.Nhấp vào nút + Chiến dịch trên tab Chiến dịch.
    3.Từ trình đơn thả xuống, chọn loại chiến dịch bạn muốn sử dụng ("Mạng tìm kiếm có lựa chọn hiển thị" (được đề nghị cho nhà quảng cáo mới), "Chỉ Mạng tìm kiếm" hoặc "Chỉ Mạng hiển thị"). Tìm hiểu thêm về chọn loại chiến dịch của bạn.

huong dan tao chien dich google adwords phan 2 hinh anh 2
    4.Bạn sẽ được đưa đến trang "Chọn cài đặt chiến dịch". ặt tên chiến dịch của bạn. Sau đó, lựa chọn các cài đặt sau (bạn có thể tìm thông tin bổ sung về những cài đặt này trong phần “Hiểu cài đặt chiến dịch của bạn” ở trên):
    Thiết bị
    Vị trí
    Ngôn ngữ
    Đặt giá thầu và ngân sách
    Tiện ích mở rộng quảng cáo
    5.Nhấp vào Lưu và tiếp tục. Bạn có thể chỉnh sửa cài đặt chiến dịch của mình bất kỳ lúc nào.

Ở phần cuối cùng chúng ta sẽ hoàn thành việc tạo chiến dịch google adwords,hy vọng các bạn tiếp tục theo dõi.

 

Tổng Hợp