Cách đặt tiêu đề website để thuận lợi cho việc SEO


Cách đặt tiêu đề website để thuận lợi cho việc SEO

Thứ ba, 27/10/2015 | 11:38

1. Tạo tiêu đề trang chính xác, duy nhất
Mô tả tiêu đề website bằng thẻ
‘Title‘ tag (thẻ tiêu đề) cho người dùng và công cụ tìm kiếm biết chủ đề của trang cụ thể nào đó là gì. Thẻđược đặt trong thẻcủa tài liệu HTML. Tốt nhất, bạn nên tạo ra tiêu đề duy nhất cho mỗi trang trên website của bạn.
2. Tiêu đề trang sẽ được hiển thị trong kết quả tìm kiếm
Nếu tài liệu của bạn xuất hiện trong trang kết quả tìm kiếm, nội dung thẻ title sẽ xuất hiện trong dòng đầu tiên của các kết quả (nếu bạn vẫn còn bỡ ngỡ với sơ đồ hiển thị kết quả của Google, hãy xem video cơ chế mổ xẻ kết quả tìm kiếm của Matt Cutts, một kĩ sư của Google và biểu đồ trang kết quả tìm kiếm của Google cũng rất hũu ích này). Các từ trong title được in đậm nếu chúng trùng với truy vấn tìm kiếm của người dùng. Điều này sẽ giúp người dùng biết được liệu trang đó có chứa nội dung liên quan đến điều họ đang tìm kiếm hay không.

 

cach dat tieu de trang web de thuan loi cho viec seo hinh anh 1

 

3. Cách đặt title
Người dùng đưa ra truy vấn “thiet ke website”. Trang chủ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm với title hiển thị trong dòng đầu tiên (lưu ý rằng cụm từ truy vấn người dùng sử dụng sẽ xuất hiện bằng chữ in đậm)
Tiêu đề trang chủ có thể liệt kê tên website/doanh nghiệp của bạn và có thể có một ít thông tin quan trọng khác như vị trí xác thực của doanh nghiệp, hay thông tin về các lĩnh vực kinh doanh chính hoặc các mặt hàng được chào bán của doanh nghiệp.
4. Cách đặt tiêu đề trang
Người dùng thực hiện truy vấn “thiết kế web bán hàng”. Trang liên quan đến dịch vụ khác, chi tiết hơn (tiêu đề của nó là duy nhất đối với từng trang) sẽ xuất hiện.
– Tiêu đề trang có độ dài từ 55 đến 70 ký tự
– Mô tả chính xác nội dung của trang
Chọn tiêu đề truyền đạt hiệu quả chủ đề của nội dung trang.
[box title=”Cần tránh” color=”#FA8072″]- Chọn tiêu đề không liên quan đến nội dung trang
– Dùng tiêu đề mặc định hoặc mơ hồ như: “Untitled” hoặc “New Page 1”[/box]
– Tạo tiêu đề duy nhất cho mỗi trang
Mỗi trang trong website nên có một tiêu đề duy nhất, giúp Google biết được các trang này tách biệt nhau như thế nào trong cùng một website.
[box title=”Cần tránh” color=”#FA8072″]- Dùng title tag duy nhất cho tất cả các trang trong site hoặc một phần lớn các trang[/box]
– Dùng tiêu đề ngắn gọn, nhưng mang tính mô tả
Tiêu đề nên súc tích nhưng giàu thông tin. Nếu tiêu đề quá dài, Google chỉ hiện thị một phần tiêu đề trong trang kết quả.
[box title=”Cần tránh” color=”#FA8072″]- Dùng tiêu đề website quá dài không có ích cho người dùng
– Bổ sung từ khóa không cần thiết trong thẻ tiêu đề[/box]

Đọc thêm: Chuyển huớng 301 hay redirect 301