Các thành phần có trong SEM


Các thành phần có trong SEM

Thứ năm, 03/12/2015 | 16:56

cac thanh phan co trong sem hinh 1 hinh anh 1

Có hai thành phần có trong SEM: các mô hình đo lường (mô hình đo lường) và cấu trúc mô hình (mô hình cấu trúc).
+ Mô hình đo:. Liên quan đến mối quan hệ giữa các biến số đo và các biến tiềm ẩn
+ mô hình kết cấu: chỉ có liên quan mối quan hệ giữa các biến tiềm ẩn chỉ.
Các ký hiệu trong SEM:
-Các biến đo lường được: hình chữ nhật hoặc hình vuông
biến -Các Implicit: hình elip hoặc hình tròn
-Các số tài khoản sai: ("nhiễu" của các biến ngầm) được bao gồm trong biểu đồ SEM , đại diện bởi "E" để đo lường các biến và "D's" cho máy biến áp ngầm. Các số tiền này đại diện cho phương sai lỗi trong dư thì không được tính cho các đường dẫn (đường) được giả định trong mô hình.
Các thông số của SEM:.
-Như biến, hệ số hồi quy và tương quan giữa các biến nửa Variance có thể được chỉ định bởi các mũi tên hai đầu đầu trong cùng một biến, hoặc đơn giản hơn, ký hiệu hoặc số biến của vòng cung hộp rút ra các hệ số hồi quy
-Các được hiển thị dọc theo một chiều mũi tên chỉ đường được giả định giữa hai biến (trọng số được áp dụng cho các biến trong phương trình hồi quy tuyến tính ) Bố trí phương sai kết hợp với các vòng cung mũi tên hai đánh đầu giữa hai biến hoặc các sai số và biểu thị vô hướng (không directionality). Dữ liệu cho SEM là mẫu phương sai và hiệp phương sai mẫu lấy từ tổng thể (biểu tượng S, phương sai mẫu được quan sát và ma trận hiệp phương sai). Bạn nên chú ý đến thành phần có trong SEM.

Đọc thêm: Khái niệm khái quát về SEM