3 điểm cần chú ý để tối ưu hóa hình ảnh


3 điểm cần chú ý để tối ưu hóa hình ảnh

Thứ năm, 10/09/2015 | 17:23

Để tối ưu hóa hình ảnh cho công cụ tìm kiếm tiêu biểu là Google có 3 điểm cần chú ý để tối ưu hóa hình ảnh như sau : Tên của hình ảnh, Alt thuộc tính của thẻ ảnh, đoạn văn bản bao quanh

 

3 diem can chu y de toi uu hoa hinh anh hinh 2 hinh anh 1
1. Tên của hình ảnh (File name)
Tất cả các Webmaster đều gợi ý tên của hình ảnh, đó là thứ đầu tiên khi mà Google thu thập dữ liệu và chọn hình ảnh đó trong bài viết. Do đó nên đặt tất cả các từ khóa quan trọng mà nó liên quan đến bài viết trong tập tin hình ảnh.
2. Alt thuộc tính của thẻ ảnh (Alt Attribute)
Alt Attribute là một điểm quan trọng để tối ưu hóa hình ảnh. Nghĩa là khi đính kèm 1 hình ảnh lên bài viết, khi tải hình ảnh lên thì phải đặt tên, mô tả, chú thích và thuộc tính Atl của hình ảnh.
Khi rê chuột lên một hình ảnh bào đó, sẽ xuất hiện 1 popup có màu vàng mô tả về ảnh.
Vậy mô tả là gì? Đó chính là những văn bản mà bạn đã đặt trong thuộc tính Atl hình ảnh đó. Nên đặt tất cả các từ khóa và mô tả trong thuộc tính Alt của ảnh, nhưng không nên để dài quá nhé, cố gắng giữ nó trong vòng 140 ký tự trở lại.
3. Đoạn văn bản bao quanh (Surrounding Text)
Một vài Webmaster/ SEOer chia sẻ rằng: Các đoạn văn bản bao quanh hình ảnh nhằm mô tả thêm chi tiết và tầm quan trọng của hình ảnh. Vì vậy 2 dòng trước và sau của hình ảnh là rất quan trọng trong việc tối ưu hóa. Nên khéo léo đặt các từ khóa trong các đoạn này. Và mỗi một hình ảnh cần có những mô tả.